83/428/EØF: Kommissionens afgørelse af 26. august 1983 om godtgørelse af tilsagn afgivet i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af campingvogne og dele dertil med oprindelse i Jugoslavien og om afslutning af proceduren