Sagerne T-310/09 og T-383/09: Rettens dom af 12. april 2011 — Fuller & Thaler Asset Management mod KHIM (BEHAVIOURAL INDEXING og BEHAVIOURAL INDEX) (EF-varemærker — ansøgning om EF-ordmærkerne BEHAVIOURAL INDEXING og BEHAVIOURAL INDEX — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009)