Sag C-445/10: Sag anlagt den 15. september 2010 — Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken Tyskland