Skriftlig forespørgsel E-004057/11 John Stuart Agnew (EFD) til Kommissionen. Katteklo