Kommissionens forordning (EØF) nr. 2855/83 af 12. oktober 1983 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker