De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 56, 4. marts 1976