LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING (Samarbejdsprocedure: Førstebehandling) med udtalelse fra Europa-Parlamentet om forslag fra Kommissionen til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 om samordning af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter