Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, CA 170, 16 juli 2002