De Europæiske Fællesskabers Tidende, CA 170, 16. juli 2002