Skriftlig forespoergsel nr. 203/88 af Marcel Remacle til Kommissionen: Kommissionens plan for mindskelse af udbuddet inden for skibsfarten ad de indre vandveje