Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9626 – PKN Orlen/Energa) (Text av betydelse för EES) 2020/C 132/02