De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 34, 6. februar 1988