Mål T-214/18: Talan väckt den 27 mars 2018 – Briois mot parlamentet