Kommissionens forordning (EØF) nr. 1604/82 af 22. juni 1982 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af kirsebær med oprindelse i Tyrkiet