Europa-Parlamentets beslutning af 9. september 2015 om styrkelse af pigers stilling i EU via uddannelse (2014/2250(INI))