SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1561/81 AF BRIAN KEY TIL KOMMISSIONEN: PROVIANT OPLAGRET I PAKHUSE I DET FORENEDE KONGERIGES HAVNE OG LUFTHAVNE