Rådets forordning (EØF) nr. 1333/86 af 6. maj 1986 om ændring af forordning (EØF) nr. 1678/85 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i landbrugssektoren