SKRIFTLIG FORESPOERGSEL NR. 1709/79 AF JOHANNES PENDERS TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS NI MEDLEMSSTATER FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: GENNEMFOERELSEN AF RHODESIA-AFTALEN