Sag T-238/10: Rettens dom af 20. oktober 2011 — Scatizza mod KHIM — Jacinto (Horse Couture) (EF-varemærker — indsigelsesprocedure — ansøgning om EF-figurmærket Horse Couture — det ældre nationale figurmærke HORSE — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — lighed mellem tegnene — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009))