Kommissionens forordning (EØF) nr. 2153/89 af 18. juli 1989 om genindførelse af opkrævning af told for lysin og estere deraf og salte af disse produkter henhørende under KN-kode 2922 41 00 og med oprindelse i Mexico, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88