Bekendtgørelse nr. 601 af 18/09/1987 af listen over farlige stoffer. Miljøstyrelsen j.nr. 87-7012-36. Lovtidende A haefte 75 udgivet den 25/09/1987 s.2145