Kommissionens forordning (EØF) nr. 129/83 af 20. januar 1983 om fastsættelse af støttebeløbet for olieholdige frø