LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING med udtalelse fra Europa-Parlamentet om forslag fra Kommissionen til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 857/84 om almindelige regler for anvendelsen af den i artikel 5c i forordning (EØF) nr. 804/68 omhandlede afgift på mælk og mejeriprodukter