Kendelse afsagt af Rettens præsident den 14. december 2011.$