Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/601 af 13. april 2021 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2022, 2023 og 2024 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EØS-relevant tekst)