MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET vedrørende aftalememoranda om beskyttelse af migrerende hajer og rovfugle under konventionen om beskyttelse af migrerende arter af vilde dyr