Kommissionens forordning (EU) nr. 513/2010 af 15. juni 2010 om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår justering af kvoterne for produktionsåret 2010/11 i sukkersektoren