Υπόθεση T-574/19: Προσφυγή της 16ης Αυγούστου 2019 – Tinnus Enterprises κατά EUIPO – Mystic Products Import & Export and Koopman International (Εξοπλισμός διανομής υγρών)