Kommissionens forordning (EU) nr. 46/2010 af 19. januar 2010 om fravigelse af forordning (EØF) nr. 3149/92 for så vidt angår gennemførelsesperioden i Rumænien for årsplanen for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i EU for 2009