Nařízení Komise (EU) č. 46/2010 ze dne 19. ledna 2010 , kterým se stanovuje výjimka z nařízení (EHS) č. 3149/92, pokud jde o dobu, po kterou bude v Rumunsku prováděn plán pro rozdělování potravin ve prospěch nejchudších osob Unie na rok 2009