Komisjoni määrus, (EL) nr 258/2010, 25. märts 2010 , millega kehtestatakse impordi eritingimused Indiast pärit või sealt saadetud guarkummi suhtes pentaklorofenooli ja dioksiinidega saastatuse ohu tõttu, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/352/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)