Kommissionens forordning (EØF) nr. 2713/82 af 8. oktober 1982 om ændring af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand