asia C-874/19 P: Valitus, jonka Aeris Invest Sàrl on tehnyt 28.11.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-599/18, Aeris Invest v. SRB, 10.10.2019 antamasta määräyksestä