Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (konsolideret udgave Nice)#Tredje Del: Fællesskabets Politikker#Afsnit VII: Den økonomiske og monetære politik#Kapitel 2: Den monetære politik#Artikel 105#Artikel 105 - EF Traktaten (konsolideret udgave Maastricht)#Artikel 105 - EØF Traktaten