Kommissionens forordning (EU) nr. 503/2010 af 11. juni 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager