SPOERGSMAAL NO 29 AF KYRKOS (H-141/82) TIL KOMMISSIONEN: DE NEGATIVE RESULTATER AF GRAEKENLANDS MEDLEMSKAB, HVAD ANGAAR HANDELSBALANCEN FOR LANDBRUGSPRODUKTER