Sag C-480/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 25. oktober 2012 — Minister van Financiën mod X BV