Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5680 — Faurecia/EMCON Technologies) EØS-relevant tekst