SAMSTEMMENDE UDTALELSE NR. 26/89 FRA RAADET I HENHOLD TIL ARTIKEL 56, STK. 2, LITRA A ), I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE KUL- OG STAALFAELLESSKAB MED HENBLIK PAA AT GIVE KOMMISSIONEN TILLADELSE TIL AT YDE FOLGENDE GLOBALLAN: 100 MIA. LIRE ( CA. 67,065 MIO. ECU ) TIL MEDIOCREDITO LOMBARDO ( ITALIEN )