UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM FORSLAGET TIL RAADETS DIREKTIV OM UDVIDELSE AF ANVENDELSESOMRAADET FOR DIREKTIV 65/65/EOEF OG 75/319/EOEF OM TILNAERMELSE AF LOVGIVNINGERNE OM FARMACEUTISKE SPECIALITETER, OM FASTSAETTELSE AF SUPPLERENDE BESTEMMELSER OM LAEGEMIDLER FREMSTILLET PAA BASIS AF MENNESKEBLOD