Kommissionens forordning (EØF) nr. 3274/88 af 24. oktober 1988 om fastsættelse af tillægsbeløb for levende og slagtet fjerkræ