Kommissionens forordning (EØF) nr. 2536/89 af 21. august 1989 om genindførelse af opkrævning af told for juvelerarbejder samt dele deraf, af ædle metaller, henhørende under KN-kode 7113 11 00 og 7113 19 00 og med oprindelse i Thailand, som er præferenceberettiget i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 4257/88