SPOERGSMAAL NR. 96 AF EPHREMIDIS (H-748/83) TIL UDENRIGSMINISTRENE FOR DET EUROPAEISKE FAELLESSKABS TI MEDLEMSLANDE FORSAMLET MED HENBLIK PAA DET POLITISKE SAMARBEJDE: USAS ANVENDELSE AF DET YDRE RUM TIL MILITAERE FORMAAL