Sag C-537/09: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 5. maj 2011 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos og Jason Michael Taylor mod Secretary of State for Work and Pensions (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Upper Tribunal — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EØF) nr. 1408/71 — mobilitetsdelen af en underholdsydelse til handicappede (disability living allowance) — særskilt ydelse — særlig ikke-bidragspligtig ydelse — ikke eksportabel)