Kommissionens forordning (EØF) nr. 3429/84 af 5. december 1984 om fastsættelse af støttebeløbet for bomuld