UDTALELSE FRA DET OEKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OM FORSLAG TIL RAADETS FORORDNING ( EOEF ) OM INDFOERELSE AF MODELLEN TIL DEN ANGIVELSESBLANKET, DER SKAL ANVENDES I SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET