Rådets forordning (EØF) nr. 2931/83 af 4. oktober 1983 om ændring af forordning (EØF) nr. 171/83 om fastlæggelse af tekniske foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne