Kommissionens forordning (EØF) nr. 3113/89 af 17. oktober 1989 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes