Komission asetus (EU) 2021/616, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden benalaksyyli, benalaksyyli-M, diklobeniili, fluopikolidi, prokinatsidi ja pyridalyyli jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)