Mål T-164/18: Tribunalens dom av den 12 februari 2020 – Kampete mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Demokratiska republiken Congo – Frysning av tillgångar – Beslutet att uppföra sökanden i förteckningen över personer som omfattas av åtgärderna har förlängts – Motiveringsskyldighet – Rätt till försvar – Skyldighet för rådet att låta sökanden ta del av nya omständigheter som utgör skäl för att förlänga de restriktiva åtgärderna – Felaktig rättstillämpning – Uppenbart oriktig bedömning – proportionalitet – Artikel 76 d i rättegångsreglerna – Invändning om rättstridighet)